Na wstępie.....

Witam wszystkich odwiedzających.

Do moich hobby należy testowanie oprogramowania a przede wszystkim , śledzenie rozwoju alternatywnych systemów operacyjnych. Z tego faktu będzie wynikała tematyka moich wypocin. Również będę chciał w tym miejscu zaprezentować swoje osiągnięcia, jak i porażki.

niedziela, 31 sierpnia 2008

BlueConnect w Linux

Zapraszam do mojego manuala jak zainstalować i skonfigurować BlueConnect z modemem USB Huawei E220 . Dystrybucja Linux , na której jest przeprowadzona instalacja , to moja ulubiona dystrybucja - OpenSUSE w wersji 11.0 . Instalacja w innych dystrybucjach będzie wyglądać podobnie, a konfiguracja najważniejszego narzędzia tak samo. Więc zaczynamy. Co jest potrzebne ??

* KPPP
* SMPPPD


I to w zasadzie wszystko. Instalujemy oprogramowanie przez YAST->Oprogramowanie->Zarządzanie Oprogramowaniem wyszukujemy pakiet o nazwie KPPP i instalujemy odpowiedni , najlepiej z wersją dla naszego graficznego środowiska pracy , w moim przypadku jest to KDE 3.
Instalacja potrzebnego oprogramowania za pomocą Yast-a .

Teraz podłączamy modem do portu USB i czekamy aż zamruga światełko na kolor zielony. Jak już mamy podpięty modem do komputera i zainstalowane oprogramowanie do obsługi modemu , to teraz przyszedł czas na skonfigurowanie naszego programu. Program znajduje się w Menu głównym->Programy->Internet->Modem.
Lokalizacja programu KPPP w głównym Menu .

I teraz niespodzianka :) Po uruchomieniu programu prawdopodobnie zobaczymy taki komunikat :
Komunikat błędu przy braku uprawnień.

Pierwszą czynnością którą należy wykonać to wydawało by się że, zmienienie praw wykonywania dla tego programu, zgadza się , co więc teraz zrobimy. Możemy zrobić to na wiele sposobów ale najłatwiej i najszybciej będzie po prostu wejście do menu odszukanie programu ( patrz wyżej) i zmodyfikowanie pozycji w menu odpowiedzialnej za uruchomienie aplikacji. Robimy to po przez kliknięcie prawym przyciskiem na pozycji :
Menu z opcjami do wyboru.

Wybieramy opcję : Modyfikuj pozycję . I się naszym oczom ukaże okno z właściwościami naszej pozycji :
Okno z właściwościami pozycji w głównym menu.
W tym oknie zaznaczamy opcję : Uruchom jako inny użytkownik . Wpisujemy w polu poniżej : root . Teraz zapisujemy zmiany i zamykamy okno. Modyfikacja ta spowoduje że od teraz gdy będziemy program uruchamiać poprzez główne menu , będzie uruchamiany z prawami użytkownika root który w Linux ma prawa administratora. Podobny efekt osiągniemy po przez modyfikowanie praw uruchomienia do wybranego programu poprzez pewne osoby, ale jest dłuższe rozwiązanie a w rozwiązaniu gdy jest tylko jeden użytkownik lepiej po prostu wykonać ten program jako administrator. Kolejną czynnością jest aktywacja usługi KPPP. Wchodzimy w Yast->System->Usługi Systemowe ( Poziom pracy)
Okno do konfiguracji działania usług systemowych.
W tym oknie odszukujemy pozycji : smpppd , zaznaczamy ją i klikamy na przycisk włącz.Teraz klikamy zakończ potwierdzamy zmiany i zapisujemy je. Następnym etapem jest już tylko konfiguracja aplikacji KPPP. Uruchamiamy ją z prawami administratora , jak podałem wyżej i jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo to powinno nam się ukazać okno bez żadnych wcześniejszych komunikatów o błędach .
Nie Skonfigurowana aplikacja KPPP
Klikamy przycisk : Konfiguruj ..., ukarze nam się okno :
Konfiguracja KPPP.

Klikamy na przycisk : Nowe... , Ukaże nam się okno :
Konfiguracja połączenia.

Teraz w polu nazwa nadajemy nazwę naszemu połączeniu np : erainternet. Klikamy na przycisk Dodaj w celu dodania nowego numeru i wpisujemy numer : *99***1# . Dalej przechodzimy do zakładki DNS :
Konfiguracja połączenia.
Zwracamy uwagę na to by była zaznaczona opcja : Automatyczna , oraz zaznaczamy opcję : Wyłącz istniejące DNS w czasie połączenia . I jeszcze upewniamy się czy zakładka Adres IP wygląda tak samo jak na poniższym rysunku :
Konfiguracja połączenia.

Mamy już skonfigurowanego operatora , teraz należy jeszcze skonfigurować modem. Po przechodzimy do zakładki Modem w Konfiguracji KPPP :
W tym oknie wybieramy przycisk Nowe... po czym ukaże nam się okno konfiguracji modemu :
Nadajemy nazwę naszemu modemowi , nazwa może być dowolna, ale dobrze wpisać dla porządku nazwę naszego urządzenia . Jako urządzenie modemu wybieramy /dev/ttyUSB* gdzie gwiazdka będzie oznaczać nr portu USB pod jaki zastało zamontowane urządzenie. Najczęściej będzie to 0. By sprawdzić pod jaką nazwą urządzenia zostanie zamontowane nasze urządzenie to przed jego podłączeniem wykonujemy w konsoli komendę : tail -f /var/log/messages jako użytkownik root , następnie podłączamy nasz modem i czekamy chwilę aż system go wykryję i zamontuje , w konsoli zostanie wyświetlona ścieżka pod jaką został zamontowany nasz modem. Teraz klikamy na zakładkę Modem:
W tym oknie klikamy na Polecenia modemu ... i ukaże nam się okno z komendami modemu :
Zwracamy uwagę na polecenie inicjalizujące 2 . W tym polu pisujemy polecenie : AT+CGDCONT=1,"IP","erainternet" . By ułatwić sobie sprawę z połańczaninem modemu należy wyłączyć na karcie sim żądanie kodu PIN. Możemy to zrobić poprzez włożenie karty SIM do telefonu i z poziomu menu telefonu wyłączyć blokadę kodem PIN. Teraz zatwierdzamy wszystko i zamykamy okna do stanu :
Więc mamy już skonfigurowane zarówno modem jak i połączenie , to wpisujemy w polu Użytkownik : erainternet i w polu Hasło : erainternet klikamy na Połącz i jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie ukaże się okno :
I od teraz możemy się cieszyć z dobrodziejstw mobilnego internetu również w Linux :) . Informacje z ilością odebranych i przesłanych danych wyświetlą się po kliknięciu w Szczegóły :
Można zadać pytanie dlaczego nie ukryłem pul z adersami IP ?? Odpowiedź jest prosta , mamy przydzielane zmienne IP więc za każdym razem jak się logujemy do sieci otrzymujemy nowy adres IP . Wszystkie problemy i uwagi proszę zgłaszać na Forum Inforomatycznym www.LivePC.pl

http://livepc.pl/viewtopic.php?p=7526#p7526